Sist oppdatert 18. nov. 2020

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Weinvent AS samler inn og bruker personopplysninger.

Weinvent AS, ved Daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Weinvent AS sine behandlinger av personopplysninger på evco.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Weinvent AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på dette nettstedet.

Weinvent AS er også leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av SYSE AS. For mer informasjon om hvordan Syse AS lagrer data, se deres personvernerklæring.

Det er kun Weinvent AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Da Weinvent AS utfører alt innen det digitale selv er det heller ingen databehandleravtaler mellom Weinvent AS og underleverandører, når det kommer til punktene ovenfor.

Nettstatistikk

Weinvent AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på evco.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Mer informasjon om dette finner du i vår Cookie Policy

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyene Weinvent AS benytter for å innhente statistikk er Google Analytics og Hotjar. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Weinvent AS har kommersielle avtaler med Google Analytics og Hotjar som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at Weinvent AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Weinvent AS verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som vi selv benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom Weinvent AS og verktøyleverandører.

Følgende verktøy benyttes:
Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Søk

Weinvent AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltet på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Weinvent AS, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, Kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor.

Kommentarer på nettsidens artikler

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen. Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Weinvent AS sender ut nyhetsbrev, gjennomsnittlig 1-2 ganger i kvartalet. For at vi skal kunne sende e-post må du være ansatt hos en av våre kunder, samt gitt samtykke til dette gjennom å signere en samarbeidsavtale. Alle nyhetsbrev Weinvent AS sender ut er ansett som en del av rådgivningen våre kunder betaler for, da vi bare sender ut informasjon som er relevant for hver enkelt.

Weinvent AS benytter verktøyet Mailchimp for utsending av nyhetsbrev. Datainnsamlingen fra dette verktøyet er regulert gjennom en kommersiell avtale mellom Weinvent AS og Mailchimp.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.
Weinvent AS anbefaler på det sterkeste at ingen av våre kunder sier opp abonnementet, da nyhetsbrevene anses som en del av vår supporttjeneste. Om du likevel skulle ønske å avslutte mottakelsen av nyhetsbrev fra Weinvent AS, gjøres dette via en link som ligger nederst i hver utsendte nyhetsbrev.

E-post og telefon

Weinvent AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter medarbeidere i Weinvent AS e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres*

*Med mindre innringer er oppført som kontaktperson til en av våre kunder eller en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak. Da vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres i vårt CRM system. grunnlaget for dette er at kundens rådgiver skal kunne ha oversikt over kommunikasjonen med sine kunder og enkeltsaker knyttet til en av våre tjenester.

Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.
Alle ansatte hos Weinvent AS må ha gitt samtykke før følgende(Se punktene nedenfor) publiseres på nettsiden eller via et nettsamfunn: (Facebook, LinkedIn, Google+, Youtube, Instagram, og Google Min Bedrift).

  • Bilder
  • Video
  • Alder
  • Sivilstand
  • CV
  •  

Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den(de) ansatte ber om det.
Utenom disse, kan opplysninger som er knyttet til arbeidsforholdet, slik som for eksempel navn, ansvarsområde, internt telefonnummer og e-postadresse publiseres på bedriftens nettside og nettsamfunn uten samtykke fra ansatte.

Be om personlig data

Du kan be om å få tilgang til dine personlige data ved å kontakte kundeservice, og eventuelt be om å få slettet lagrede personlige data du har lagt inn på nettsiden ved å kommentere innlegg eller sende inn henvendelser via skjemaer på nettsiden: www.weinvent.no

Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene Weinvent AS har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Weinvent AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.

Kontaktinformasjon

Du kan også kontakte oss via nettsidens kontaktskjema.