Hvordan vi jobber .

En gjennomtenkt plan og en god gjennomføring fra start til mål.

1. Research

Den første fasen handler om å få en klar forståelse av hva vi skal løse. Vi samler inn en mengde informasjon om brukerne, deres behov og hvordan deres kundereise gjennomføres i dag. Vi bruker informasjonen vi har samlet inn, analyserer det vi har observert og setter det sammen for å definere målene. Dette skaper ideer for hvilke funksjoner og andre elementer som kanskje kan brukes på nettsiden.

2. Ideation

I denne fasen vil vi være klare til å begynne å generere ideer. Vi har forstått brukerne dine og deres behov i første fase, og vi har analysert og gruppert observasjonene våre og endt opp med en klar definisjon på hvor vi vil. Med denne bakgrunnen kan vi begynne å «tenke utenfor boksen» for å identifisere løsninger og struktur.

3. Prototyping

Når vi prototyper, utformer vi enkle modeller som brukes til å teste eller validere ideer, designforslag og andre aspekter av prosjektet. Dette gjør at våre webdesignere kan gjøre forbedringer eller mulige retningsendringer. Fasen avsluttes når vi har utformet en fullverdig kravspesifikasjon.

4. Utvikling og testing

Med en god kravspesifikasjon, er tiden inn for å sette opp og utvikle nettsiden eller nettbutikken. Det grundig forprosjektet, kvalitetssikrer og effektiviserer prosessen for webutvikler. Prototypen blir nå utviklet til et fullskala produkt. Innhold og funksjoner testes og godkjennes før nettsiden lanseres.

5. Lansering

Før vi er helt i mål og nettsiden rutes mot det endelige domenet, utfører vi en teknisk SEO-analyse og utbedrer eventuelle feil. Vi legger inn Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console og eventuelt andre analyseverktøy. Til slutt komprimerer vi kildekoder, kobler på et SSL serfikat og  indekserer nettsiden.

6. Videreutvikling

Etter en periode vil nettsiden  ha samlet inn nok brukerdata, for å kunne se på eventuelle forbedringer. Det er viktig å forstå at en nettside aldri blir helt ferdig. Den bør minimum videreutvikles med oppdatert og relevant innhold, men også vurdere om det er forbedringer med tanke på struktur og funksjoner. I mellomtiden tar vi godt vare på nettsidene, og de blir kontinuerlig holdt oppdatert.

Vi utvikler og designer

Lurer du på hvilke prosjekter vi har gjennomført? Se noen av oppdragene vi har jobbet med.

La oss jobbe sammen

Vi vil gjerne høre mer om ditt prosjekt. La oss ta en prat og gjøre dine gode ideer til noe enda større!