Life Kiropraktikk.

Life Kiropraktikk har oppnådd stor suksess med ny nettside og en freshere profil.

Om Life Kiropraktikk

Life Kiropraktikk har fokus på helse, bevegelse og konstant forbedring. De hjelper mennesker å sette nye målsetninger som de kan jobbe mot. Enten det er eldre som vil kunne gå tur hver dag, idrettsutøvere som vil yte mer på sports-arenaen eller mennesker som vil frigjøre seg fra smerte og andre begrensninger som hindrer et aktivt liv der helse kan stå i fokus.

Om oppgaven

Life Kiropraktikk hadde behov for en nettside og profil som følger dagens standarder. Deres mål var å bli mer synlig digitalt, appellere bedre til potensielle nye kunder, samt tilfredstille de eksisterende kundene.

Ved hjelp av en freshere profil, teknisk SEO og en brukervennlig nettside som fremhever deres identitet, oppnådde de stor suksess. De fikk enda flere besøkende inn på nettsiden, og ikke minst et større antall timebestillinger.

Hva har vi levert